Системата ZuluRanking

Новаторски подход за класация на системите от ZuluTrade

Повечето сайтове, които следят представянето на системи, ще ви покажат най-добре представящите се системи близо до върха. Но обикновено не се взема предвид как това представяне е възможно в действителност. Например, когато системата отваря повече и повече позиции, без първо да затвори предишните, сметката ви се нуждае от много достъпен марджин (средства), за да може да отвори новите позиции, когато те се появят.

Но в действителност, сметката ви може да не е състояние да отвори много позиции в същото време поради изискванията за марджин.

Нашата патентована система ZuluRank, взема предвид много параметри:

  • като падеж (за какъв период е фукнционирала системата),
  • експозиция (колко позиции могат да бъдат отворени едновременно) и
  • дроудаун (колко пикове и дъна е изпитала системата)

за да ви предостави лесен начин на разглеждане на системите, които се представят добре и филтрират осъществими стратегии за търговия, които наблягат на осигуряването на стабилни резултати при търговята, имат нормални цикли на търговия и избягват прекомерна експозиция на инвестирания от вас капитал.

Моля, обърнете внимание, че резултатите на системата ZuluRank са напълно компютърно генерирани. В резултат, системите биват сортирани без връзка с човешките гледни точки или предпочитания на стратегии и винаги можете да избирате от широк обхват системи, които могат да съответстват на повечето стилове на търговия.

Ние ще продължим да подобряваме ZuluTrade чрез добавяне на повече системи, фина настройка на нашата технология и предоставяне на нашите услуги на трейдъри по целия свят.

ZuluTrade Европа

В допълнение, от трейдърите, които са на разположение за абонирани потребители в ЕС, само най-добрите 1000 трейдъри, които следват най-солидната и последователна стратегия за търговия, ще бъдат на разположение. Те също трябва да отговарят на следните параметри:

  • Минимален период, от който търгуват, от поне 8 седмици
  • Максималният дроудаун не трябва да надвишава 30% от общата им печалба
  • The average number of pips is above 3 or average rate of return is above 0.015%

Както можете да видите, ZuluRank използва определен набор от параметри, за да класира трейдърите – в резултат, най-добрият трейдър според вас може да бъде различен от най-добрия трейдър според ZuluRank; в зависимост от вашия стил на търговия, вашите нужди, вашето ниво на допустим риск и т.н., можете да дадете приоритет на други фактори/характеристики.

Например, абониран потребител със сметка с малка сума може да бъде по-заинтересован от по-безопасни стратегии с по-малък марж на печалбата, докато потребител със сметка със значителен марж обикновено по-скоро ще търси стратегии с по-високи печалби и ще може да поддържа по-голям дроудаун.

ZuluRank подчертава горепосочените фактори при търговия, но това не е задължително единственото възможно класиране - така че, чувствайте се свободни да тълкувате и да се консултирате със ZuluRank винаги според собствените си уникални нужди при търговия!