Подробности за ZuluGuard™

Какво представлява ZuluGuard™?

Толкова е просто - ZuluGuard™ е вашата предпазна мрежа при търговията в ZuluTrade!

Целта на ZuluGuard™ е да защити вашия капитал, като винаги следи сметката ви, подсигурява печалбите ви и свежда до минимум всички потенциални загуби! *

Защо имам нужда от защита?

Въпреки че повечето трейдъри обикновено предоставят последователни и печеливши стратегии, понякога дори най-добрите от тях могат да направят погрешна прогноза! Ако това се случи, ние искаме да можете да подсигурите вашите реализирани печалби и да минимизирате потенциалните загуби - и ZuluGuard™ може да ви предложи точно това.

ZuluGuard™ автоматично ще следи вашата сметка и представянето на всеки трейдър през всяка една секунда, дори когато не сте онлайн! Ако ZuluGuard™ открие някакви значителни промени в представянето на трейдъра, ще се намеси и ще защити вашата сметка.

Всичко, което трябва да направите, е да зададете вашето собствено ниво на допустим риск, точните параметри на каква експозиция искате да позволите в сметката си, преди ZuluGuard™ да предприеме действия!

Как работи ZuluGuard™?

ZuluGuard™ следи 3 различни аспекта в търговията на трейдъра във вашата сметка, при нива, определени от вас!

Например, ако сте задали защитата на капитала на $500, в случай че трейдърът загуби $500 в сметката ви, ZuluGuard™ ще се намеси. Обърнете внимание, че трейдърите, които са печеливши като цяло, могат също да претърпят загуби. Така че в същия пример, ако трейдърът е затворил позиции, които имат печалба от $2000 в сметката ви и следващата му позиция има плаваща загуба от - $500, тогава ZuluGuard™ ще се намеси и ще подсигури печалба от $1500! Така че вашият капитал винаги се наблюдава и е защитен!

  • Вземане на печалбата чрез ZuluGuard

   Просто посочете на ZuluGuard паричната сума, която искате да защитите! Когато тази печалба бъде достигната, ZuluGuard™ ще се задейства!

   Например: Можете зададете защитата на капитала чрез ZuluGuard на $1500 и вземане на печалбата на $800. Ако трейдърът има обща печалба или загуба (обща печалба или загуба = реализирана + плаваща), която достигне вашата стойност на вземане на печалбата, ZuluGuard ще се намеси, ще затвори всички позиции и ще деактивира трейдъра, като ви осигури печалба от $800. Забележка: Ще успеете отново да активирате трейдъра във всеки един момент, като повторно зададете настройките на ZuluGuard в сметката си.

  • Защита на капитала

   Просто задайте в ZuluGuard™ каква максимална стойност можете да си позволите да изгубите от даден трейдър - и когато тази сума бъде достигната, ZuluGuard™ се задейства!

  • Известяване за капиталовата защита

   Получете известие, когато вашият използван капитал (реализираната плюс плаваща печалба или загуба) достигне определен процент от сумата за защита на капитала, които сте задали за този трейдър.

   Например: Задали сте капиталова защита ZuluGuard от $1500 и сте задали опцията за известяване при 50%. Ако използваният капитал за вашия трейдър достигне 50% (-$750) от сумата за капиталова защита, която сте задали ($1500), ще получите имейл, чрез който ви каним да следите отблизо сметката си и настройките на ZuluGuard за този трейдър.

  Можете да прочетете повече за защитата на капитала тук.

Как точно ZuluGuard™ защитава моята сметка?

Щом ZuluGuard™ открие, че зададените от вас стойности са превишени, той предприема действия в зависимост от вашите нужди. Вие задавате на ZuluGuard™ да прави това, което искате и когато искате .

 • Затворете всички позиции

  ZuluGuard™ затваря всички отворени в момента позиции на трейдъра в сметката ви.

 • Деактивирайте трейдъра

  ZuluGuard™ деактивира трейдъра, така че той не може да отваря нови позиции в сметката ви.

Звучи полезно! Как да настроя ZuluGuard™?

Настройката на ZuluGuard™ е много лесна!

Можете да активирате и персонализирате ZuluGuard™ от вашетоТабло или от вашия раздел Настройки.

Просто кликнете върху щита и прегледайте/изменете настройките на ZuluGuard™ за всеки един от вашите трейдъри.

Сивият щит на ZuluGuard™ показва, че все още ​​не е настроена никаква ZuluGuard™ защита за този трейдър. Оранжевият щит на ZuluGuard™ показва, че сте защитени със ZuluGuard™!

* Важно ограничение на отговорността: При волатилни или бързо променящи се пазарни условия, сигналите на ZuluGuard ще бъдат изпълнени при преобладаващата пазарна цена, която може да бъде много по-различна от желаната цена. Поради това може да има значителни загуби, понеже ZuluGuard не винаги гарантира желаната защита.