Forex Trading Tutorial

от FX гурутата

Относно този епизод:

Въведение в основите на форекс търговията. За да започнете да разбирате как работи форекс търговията, в това видео ще ви обясня най-важните термини, с които трябва да се запознаете и ще използвате всекидневно във форекс търговията. Какво е къса позиция и по какво се различава от дългата позиция? Кои валутни двойки съществуват и защо техните курсове се менят по волатилен начин? Термини, които изглеждат безсмислени на новак, като лотове, пипсове и ливъридж, са обяснени по-подробно, преди да станат задължителни в ежедневния ви речник.

Видео

Какво е форекс?

Въведение в основите на форекс търговията. За да започнете да разбирате как форекс...

Въведение в основите на форекс търговията. За да започнете да разбирате как работи форекс търговията, в това видео ще ви обясня най-важните термини, с които трябва да се запознаете и ще използвате всекидневно във форекс търговията. Какво е къса позиция и по какво се различава от дългата позиция? Кои валутни двойки съществуват и защо техните курсове се менят по волатилен начин? Термини, които изглеждат безсмислени на новак, като лотове, пипсове и ливъридж, са обяснени по-подробно, преди да станат задължителни в ежедневния ви речник.

Управление на форекс сметка

Ръководство за начинаещи за основите на управлението на форекс сметка. Намиране...

Ръководство за начинаещи за основите на управлението на форекс сметка. Намерете тук как да поставите позиция. Решете коя валутна двойка да изберете и къде да дадете поръчката за покупка или продажба, по пазарния или желания курс. Настройте стоп-загуба, за да минимизирате потенциалните загуби и да защитите марджина си. Определете лимит-поръчка, за да осигурите потенциалните си печалби

ВАЖНИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

При волатилни или бързо променящи се пазарни условия, стоп и лимит поръчките стават пазарни поръчки, които трябва да бъдат изпълнени при преобладаващата цена, която може да бъде много по-различна от желаната цена. Поради това може да има значителни загуби. Стоп-загуба или лимит поръчките не могат винаги да гарантират изпълнение.

Изчисляването на печалбите, обсъждани във видеоклиповете, подлежи на всякакви приложими такси, които могат да бъдат начислени на клиентите.

Във вашата юрисдикция може да не е наличен определен ливъридж и трябва да се свържете вашите форекс дилъри за повече информация относно ограниченията за ливъридж.