Forex Traders Activity

Филтриране на събития

Покажете само:
Съобщения за статус
Отворени позиции
Затворени позиции
С абонирани потребители с реални сметки
Market Sentiment

Доставчиците на сигнали в ZuluTrade са отворили следните позиции през последните

 • GBP/JPY КЪСА 95.2%
 • EUR/USD КЪСА 71.1%
 • GBP/USD КЪСА 90%
 • GBP/CAD КЪСА 95.6%
 • AUD/CAD КЪСА 98.3%
 • EUR/GBP ДЪЛГА 84.1%
 • USD/JPY КЪСА 63.2%
 • NZD/CAD КЪСА 98.3%
 • USD/CHF КЪСА 58%
 • CAD/JPY КЪСА 95.9%
 • EUR/JPY КЪСА 91.3%
 • XAU/USD ДЪЛГА 54.1%
 • EUR/CAD КЪСА 89.4%
 • USD/CAD КЪСА 60%
 • AUD/USD КЪСА 64.3%
 • NZD/USD ДЪЛГА 64.8%
 • EUR/AUD КЪСА 82%
 • CHF/JPY КЪСА 90.4%
 • NZD/JPY КЪСА 85.8%
 • GBP/NZD КЪСА 78.6%
 • AUD/NZD ДЪЛГА 70%
 • AUD/JPY КЪСА 84%
 • GBP/AUD КЪСА 61.7%
 • EUR/NZD КЪСА 63.6%
 • EUR/CHF КЪСА 72.4%
 • GBP/SGD КЪСА 100%
 • US30 КЪСА 60.4%
 • NAS100 КЪСА 66.7%
 • GBP/CHF КЪСА 72.5%
 • CAD/CHF КЪСА 52.6%