Forex Traders Activity

Филтриране на събития

Покажете само:
Съобщения за статус
Отворени позиции
Затворени позиции
С абонирани потребители с реални сметки
Market Sentiment

Доставчиците на сигнали в ZuluTrade са отворили следните позиции през последните

 • GBP/JPY КЪСА 95.2%
 • EUR/USD КЪСА 67.8%
 • GBP/USD КЪСА 89.8%
 • GBP/CAD КЪСА 95.7%
 • EUR/GBP ДЪЛГА 88.3%
 • AUD/CAD КЪСА 98.2%
 • USD/JPY КЪСА 63.4%
 • NZD/CAD КЪСА 98.2%
 • USD/CHF КЪСА 58.3%
 • CAD/JPY КЪСА 95.7%
 • EUR/JPY КЪСА 91.2%
 • XAU/USD ДЪЛГА 54%
 • EUR/CAD КЪСА 88.9%
 • USD/CAD КЪСА 55.2%
 • AUD/USD КЪСА 63.5%
 • CHF/JPY КЪСА 91.9%
 • NZD/USD ДЪЛГА 63.6%
 • EUR/AUD КЪСА 75.2%
 • NZD/JPY КЪСА 84.9%
 • GBP/NZD КЪСА 78.8%
 • AUD/NZD ДЪЛГА 69.4%
 • AUD/JPY КЪСА 84%
 • GBP/AUD КЪСА 63.4%
 • EUR/NZD КЪСА 63.9%
 • EUR/CHF КЪСА 72.4%
 • US30 КЪСА 60%
 • GBP/SGD КЪСА 100%
 • NAS100 КЪСА 65.9%
 • GBP/CHF КЪСА 72.5%
 • CAD/CHF ДЪЛГА 57.1%