Forex Traders Activity

Филтриране на събития

Покажете само:
Съобщения за статус
Отворени позиции
Затворени позиции
С абонирани потребители с реални сметки
Market Sentiment

Доставчиците на сигнали в ZuluTrade са отворили следните позиции през последните

 • USD/JPY КЪСА 96.3%
 • NZD/CAD КЪСА 99.7%
 • EUR/USD ДЪЛГА 76.1%
 • GBP/USD ДЪЛГА 88.2%
 • GBP/AUD ДЪЛГА 96.6%
 • AUD/JPY КЪСА 89.9%
 • AUD/USD КЪСА 92.3%
 • GBP/JPY ДЪЛГА 53.5%
 • EUR/CHF ДЪЛГА 94.9%
 • EUR/JPY КЪСА 82.1%
 • EUR/GBP КЪСА 62.5%
 • GBP/NZD ДЪЛГА 95.4%
 • AUD/NZD ДЪЛГА 95.6%
 • EUR/CAD КЪСА 69.9%
 • EUR/AUD ДЪЛГА 83.4%
 • NZD/USD КЪСА 84.6%
 • NZD/JPY КЪСА 89.9%
 • XAU/USD КЪСА 71.6%
 • GBP/CHF ДЪЛГА 82.1%
 • USD/CHF ДЪЛГА 61.5%
 • USD/CAD ДЪЛГА 71.3%
 • GBP/CAD ДЪЛГА 93.6%
 • CAD/JPY ДЪЛГА 55.2%
 • CHF/JPY КЪСА 85.2%
 • EUR/NZD ДЪЛГА 72.1%
 • AUD/CAD КЪСА 64.6%
 • CAD/CHF КЪСА 83.1%
 • TSLA ДЪЛГА 98.1%
 • AUD/CHF ДЪЛГА 75%
 • NAS100 ДЪЛГА 78.4%