Forex Traders Activity

Филтриране на събития

Покажете само:
Съобщения за статус
Отворени позиции
Затворени позиции
С абонирани потребители с реални сметки
Market Sentiment

Доставчиците на сигнали в ZuluTrade са отворили следните позиции през последните

 • AUD/NZD ДЪЛГА 99.4%
 • AUD/CAD ДЪЛГА 99.1%
 • GBP/USD КЪСА 87.4%
 • EUR/USD КЪСА 62.3%
 • GBP/CAD КЪСА 92%
 • EUR/GBP ДЪЛГА 94%
 • NZD/CAD КЪСА 90.4%
 • AUD/USD КЪСА 95.3%
 • XAU/USD КЪСА 78.9%
 • AUD/CHF ДЪЛГА 92.1%
 • GBP/JPY КЪСА 80.6%
 • USD/CHF ДЪЛГА 86.2%
 • USD/CAD ДЪЛГА 52.3%
 • USD/JPY КЪСА 73.3%
 • EUR/JPY КЪСА 68.9%
 • NZD/USD КЪСА 65.4%
 • EUR/CAD ДЪЛГА 77.3%
 • EUR/AUD КЪСА 51.4%
 • EUR/NZD КЪСА 54.5%
 • AUD/JPY КЪСА 66.7%
 • GBP/CHF ДЪЛГА 56.5%
 • GBP/AUD ДЪЛГА 57.9%
 • CHF/JPY КЪСА 100%
 • NZD/JPY ДЪЛГА 76.9%
 • CAD/JPY КЪСА 50%
 • EUR/CHF КЪСА 50%
 • UKOil КЪСА 87.5%
 • NZD/CHF КЪСА 85.7%
 • CAD/CHF КЪСА 50%
 • BTCUSD ДЪЛГА 100%