Forex Traders Activity

Филтриране на събития

Покажете само:
Съобщения за статус
Отворени позиции
Затворени позиции
С абонирани потребители с реални сметки
Market Sentiment

Доставчиците на сигнали в ZuluTrade са отворили следните позиции през последните

 • USD/JPY КЪСА 50.7%
 • EUR/USD КЪСА 90.6%
 • NZD/CAD ДЪЛГА 88.8%
 • AUD/NZD КЪСА 97.8%
 • AUD/CAD КЪСА 88.5%
 • AUD/USD КЪСА 80.1%
 • GBP/USD КЪСА 70.1%
 • USD/CAD ДЪЛГА 90.3%
 • XAU/USD КЪСА 81%
 • EUR/CAD КЪСА 88.2%
 • EUR/GBP КЪСА 69%
 • EUR/JPY ДЪЛГА 60.5%
 • GBP/CAD ДЪЛГА 85.2%
 • USD/CNH ДЪЛГА 99.5%
 • GBP/JPY КЪСА 62.6%
 • GBP/AUD ДЪЛГА 92.3%
 • EUR/CHF КЪСА 71%
 • GBP/NZD ДЪЛГА 94.4%
 • USD/CHF ДЪЛГА 66.7%
 • NZD/JPY КЪСА 59.8%
 • GBP/CHF ДЪЛГА 84.3%
 • AUD/JPY ДЪЛГА 51%
 • CAD/JPY КЪСА 52.9%
 • EUR/AUD КЪСА 52.1%
 • EUR/NZD КЪСА 90.7%
 • NZD/USD КЪСА 66%
 • CHF/JPY КЪСА 61%
 • USOilSpot ДЪЛГА 58.1%
 • NZD/CHF ДЪЛГА 65.4%
 • AUD/CHF КЪСА 52.2%