Forex Traders Activity

Филтриране на събития

Покажете само:
Съобщения за статус
Отворени позиции
Затворени позиции
С абонирани потребители с реални сметки
Market Sentiment

Доставчиците на сигнали в ZuluTrade са отворили следните позиции през последните

 • EUR/USD ДЪЛГА 65.6%
 • GBP/USD ДЪЛГА 61.4%
 • XAU/USD ДЪЛГА 91.8%
 • USD/CAD ДЪЛГА 84%
 • GBP/NZD КЪСА 96.1%
 • AUD/NZD КЪСА 94.3%
 • EUR/GBP ДЪЛГА 92.8%
 • NZD/CAD ДЪЛГА 66.8%
 • USD/JPY ДЪЛГА 50.9%
 • AUD/USD КЪСА 52.5%
 • EUR/AUD ДЪЛГА 52.7%
 • USD/CHF КЪСА 79.1%
 • AUD/CAD ДЪЛГА 89.2%
 • EUR/JPY ДЪЛГА 55.9%
 • GBP/JPY ДЪЛГА 65.1%
 • NZD/USD ДЪЛГА 73.5%
 • EUR/NZD ДЪЛГА 90.9%
 • GBP/AUD ДЪЛГА 77.4%
 • CAD/JPY КЪСА 91.1%
 • EUR/CHF КЪСА 57.4%
 • AUD/CHF КЪСА 86.6%
 • EUR/CAD ДЪЛГА 56.6%
 • AUD/JPY ДЪЛГА 53.6%
 • GBP/CAD ДЪЛГА 66.7%
 • CAD/CHF КЪСА 72.6%
 • NZD/JPY ДЪЛГА 75%
 • GBP/CHF КЪСА 75%
 • CHF/JPY КЪСА 75%
 • NZD/CHF КЪСА 70.4%
 • NAS100 ДЪЛГА 70.4%