PAST PERFORMANCE IS NOT INDICATIVE OF FUTURE RESULTS. SIMULATION IS BASED ON HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS. CLICK HERE FOR MORE INFORMATION CONCERNING THE HYPOTHETICAL RESULTS AND THE INHERENT LIMITATIONS ASSOCIATED WITH HYPOTHETICAL RESULTS.

Portfolio Simulator

Нова симулация  

:1
ПЕЧАЛБА
ROI
ОТВОРЕНИ ПОЗИЦИИ
КРАЙНО САЛДО
ПОЛУЧЕНИ ПОЗИЦИИ
ЗАТВОРЕНИ ПОЗИЦИИ
Позиции, затворени при достигане на стоп
Позиции, затворени при достигане на лимит
Добре дошли в Симулатора за портфолио.
Моля, добавете трейдърите по-долу и кликнете върху Start Simulation (Стартирайте симулацията), за да започнете изпълнението.
Настройки на портфолиото
Трейдър Лотове (Мини Лотове) Тегло на риска Макс. отвр. лотове Макс. отвр. позиции Макс. отвр. позиции/ Валута Ревърс Лимит Стоп Изместване на пипсове Слипидж  
Trader Provider Name
     
В този момент нямате никакви трейдъри, избрани за вашата симулация. За да започнете, трябва да добавите който и да е доставчик на сигнали, който решите, като кликнете върху бутона. „Add Traders“ (Добавяне на трейдъри).

Чрез използването на симулацията на ZuluTrade сте съгласни с отказа от отговорност.Моля, имайте предвид, че всички лот стойности са Мини Лотове.