Последна актуализация на

Успешна интервенция при всеки случай не е възможна поради фактори, които са извън контрола на ZuluTrade. Въпреки това, в духа на постоянно подобряване на потребителския опит и изглаждането на представянето при търговията, ZuluTrade е добавила функцията „Следете моята сметка“.

Тази функция предприема действие в следните случаи

Случай 1 - Сигналът за затваряне на доставчика на сигнали не успя да затвори позицията във вашата сметка

 1. Позицията е отворена във вашата сметка и в сметката на доставчика на сигнали
 2. Доставчик на сигнали успешно изпраща сигнал за затваряне
 3. Сигналът за затварянето не успя да затвори позицията в сметката ви
 4. Мониторинг на моята сметка се опитва да затвори позицията

Причини за затваряне на позицията

Тъй като вашият доставчик на сигнали реши да закрие позицията, за да предпази сметката, ZuluTrade ще се опита да затвори позицията едновременно с доставчика, тъй като това ще доведе до същия резултат с минимален слипидж.

Чести причини

Техническа грешка, проблеми със свързаността

Случай 2 - Позицията не беше затворена при достигане на Стоп/Лимит, понеже Стоп/Лимит стойността беше зададена на 0 в сметката ви

 1. Позицията е отворена във вашата сметка и в сметката на доставчика на сигнали
 2. Позицията е затворена в сметката на доставчика на сигнали при достигане на Стоп/Лимит.
 3. Позицията остава отворена в сметката ви, понеже не е имало Стоп/Лимит или Стоп/Лимит е бил зададен на нула
 4. Мониторинг на моята сметка се опитва да затвори позицията

Причини за затваряне на позицията

Ако доставчикът на сигнали е задал Стоп/Лимит за позиция и позицията е била затворена при достигане на Стоп/Лимит и е нямало зададен Стоп/Лимит за вашата сметка, това може да означава техническа грешка или проблем с връзката. Така че, за да предпази сметката ви, ZuluTrade ще се опита да затвори позицията едновременно с доставчика, тъй като това ще доведе до същия резултат с минимален слипидж.

Чести причини

Техническа грешка, проблеми със свързаността

Случай 3 - Позицията не беше затворена чрез Стоп/Лимит, въпреки че Стоп/Лимит стойностите във вашата сметка бяха същите като тези на доставчика на сигнали

 1. Позицията е отворена във вашата сметка и в сметката на доставчика на сигнали
 2. Позицията е затворена в сметката на доставчика на сигнали при достигане на Стоп/Лимит.
 3. Позицията остава отворена във вашата сметка, въпреки че вие ​​имате същите Стоп/Лимит стойности като доставчика на сигнали
 4. Мониторинг на моята сметка се опитва да затвори позицията

Причини за затваряне на позицията

Тъй като позицията беше затворена при доставчика на сигнали чрез Стоп/Лимит, но не и във вашата сметка, въпреки че Стоп/Лимит стойността е една и съща, ZuluTrade ще се опита да затвори позицията едновременно с доставчика, тъй като това ще доведе до същия резултат с минимален слипидж.

Чести причини

Различните курсове, предоставени от вашия брокер и брокера на доставчика на сигнали - така Стоп/Лимит беше достигнат в една сметка, но не и в другата

Случай 4 - Стоп/Лимит ъпдейт отхвърлен от вашия брокер поради близост до котировката на пазара

 1. Позицията е отворена във вашата сметка и в сметката на доставчика на сигнали
 2. Доставчик на сигнали успешно актуализира Стоп/Лимит стойностите
 3. Вашият брокер отхвърля актуализацията поради близостта до текущия пазарен курс
 4. Мониторинг на моята сметка се опитва да затвори позицията

Причини за затваряне на позицията

Понеже Стоп/Лимит стойността на позицията беше актуализирана от доставчика на сигнала, но отхвърлена от вашия брокер, ZuluTrade ще се опита да затвори позицията, при условие, че настоящия курс на брокера е в рамките на 10 пипса от отхвърлената Стоп/Лимит актуализация, тъй като това ще доведе до същия резултат с минимален слипидж, както ако е била затворена при достигане на Стоп/Лимит.

Чести причини

Близост до пазарния курс, както е предоставен от вашия брокер

Случай 5 - Доставчик на сигнали отмени отложена поръчка, която вече е открита при пазарна цена във вашата сметка

 1. Отложена поръчка е направена във вашата сметка от доставчика на сигнали
 2. Чакащата поръчка е открита при пазарна цена във вашата сметка, но и в сметката на доставчика на сигнали
 3. Доставчикът на сигнали решава да анулира отложена поръчка в неговата сметка
 4. Мониторинг на моята сметка се опитва да затвори позицията

Причини за затваряне на позицията

Ако доставчикът на сигнали отмени отложена поръчка, той няма да има контрол над отложената поръчка, тъй като тя вече е изпълнена като позиция в сметката ви. Поради тази причина ZuluTrade ще се опита да затвори позицията, за да не остави позицията изложена на пазара, без наблюдение от доставчика на сигнали.

Чести причини

Различни курсове на брокера

Случай 6 - Отложената поръчка е отворена и затворена по пазарна цена в сметката на доставчика на сигнали, но не беше отворена по пазарна цена във вашата сметка

 1. Отложена поръчка е направена във вашата сметка от доставчика на сигнали
 2. Отложена поръчка е открита при пазарна цена в сметката на доставчика на сигнали, но не и във вашата сметка
 3. Позицията е затворена в сметката на доставчика на сигнали при достигане на Стоп/Лимит.
 4. Поръчката все още е чакаща в сметката ви
 5. Мониторинг на моята сметка анулира отложената поръчка

Причини за отмяна на отложената поръчка

Ако отложената поръчка на доставчик на сигнали е отворена при пазарни цени и след това бъде затворена поради достигане на Стоп/Лимит, доставчикът на сигнали няма да има контрол върху отложената поръчка във вашата сметка. Поради тази причина ZuluTrade ще се опита да отмени отложената поръчка, за да се избегне да бъда отворена при пазарни цени, да бъде незащитена и неконтролирана от доставчика на сигнали.

Чести причини

Различни курсове на брокера