European Forex Trading Guide

Какво е различното в ZuluTrade за жители на ЕС?

ZuluTrade се променя за жители на ЕС в съответствие със законодателството на ЕС, насочено към увеличаване на защитата на инвеститорите и намаляване на системния риск.

Някои аспекти на услугите на ZuluTrade са различни за клиенти, търгуващи в съответствие със законодателството на ЕС (жители на ЕС или притежатели на брокери, които си сътрудничат със ZuluTrade в ЕС). Моля, вижте по-долу за подробности.

Влизане в сметката за първи път

Преди да използвате услугите ни, ще трябва да попълните въпросник за пригодност - попълването му е бързо и лесно!

Моля, кликнете тук за преглед на Въпросника за пригодност.

Страница за представянето

Страницата за представянето е различна за жители на ЕС, тъй като не всички ZuluTrade трейдъри са достъпни. По-подробно:

Само най-добрите 1000 трейдъри ще бъдат достъпни за следване, при условие че отговарят на определени критерии (макс. дроудаун по-малък от 30%, среден брой пипсове за позиция по-голям от 3 пипса, трейдърът търгува от поне 12 седмици). За повече подробности, моля, вижте нашето Ръководство на трейдъра.

Всички трейдъри, които понастоящем са добавени към портфолиото ви, и които не отговарят на критериите или имат ZuluRank под най-добрите 1000, ще бъдат автоматично деактивирани в портфолиото ви. Имайте предвид, че ще продължите да получавате актуализации и сигнали за затваряне за всички понастоящем отворени позиции, но от такива трейдъри няма да бъдат отваряни никакви нови позиции.

Страница с настройки

 • Защита на капитала чрез ZuluGuard™

  Всеки трейдър в портфолиото ви трябва да бъде защитен чрез Защитата на капитала чрез ZuluGuard™. След като общата ви максимално търгуема сума бъде достигната, ZuluGuard™ ще предприеме действия, за да затвори всички отворени позиции на трейдъра и да го деактивира от портфолиото ви.
  Максималната кумулативна сума на търгуемия капитал за всички трейдъри в цялото ви портфолио не може да надвишава общата ви сума под риск (не повече от 75% от наличното ви салдо).

Допълнително за форекс сметки
 • Макс. отворени лотове за позиция

  Има ограничение за горната граница на максималните лотове за позиция за всеки трейдър, въз основа на вашите настройки, максималната сума на вашия търгуем капитал и статистиката на трейдъра.

 • Лотове за валута

  Лотовете не могат да се персонализират поотделно за всяка валутна двойка

Актуализация на политиката за депозиране/теглене

След всеки нов депозит или теглене ще трябва отново да зададете максималната сума на вашия търгуем капитал.

Условия за ползване

ZuluTrade за жители на ЕС се управлява от Triple A Experts SA - регулирана в ЕС, лиценз № 2/540/17.2.2010.

Можете да прегледате Условията за ползване на ZuluTrade ЕС тук.

Горе