Forex Capital Protection - ZuluGuard™

Как работи защитата на капитала

ZuluGuard™ е модерна система за защита, която следи модели на нежелано поведение от трейдърите, които следвате, и ви позволява да изберете какви действия да се предприемат, за да се защити инвестираният от вас капитал.

Един пример на нежелано поведение е когато представянето на трейдъра се влоши и това се отрази на PnL на сметката ви.

Поради тази причина, ZuluGuard™ постоянно ще следи представянето на трейдъра и ще предлага плаваща защита на средствата ви чрез осигуряване на печалбите и минимизиране на загубите до размера, който сте задали в базовата валута на сметката ви.

Така че, когато загубите надхвърлят предварително определена стойност, ZuluGuard™ ще се намеси и ще защити сметката ви. Моля, имайте предвид, че ZuluGuard™ следи реализирани и нереализирани сделки, така че отворените сделки са взети под внимание. Това означава, че трейдърът може да бъде на печалба като цяло и ZuluGuard™ може да предприеме действия, когато печалбата е намаляла! *

Пример

По-долу подробно е представен пример, като се приеме, че сте задали защита на капитала от $1000 и само една позиция е отворена в даден момент.

Позиция № Макс. DD($), докато позицията е отворена Крайна печалба или загуба (PnL) ($) от търговията Натрупана печалба или загуба (PnL) ($) на трейдър в сметката ви Защита на капитала чрез ZuluGuard™ PnL при най-лошия случай (финалната PnL) от този трейдър, ако ZuluGuard™ предприеме действие! 1
0 n/a n/a n/a 1000 - 1000
1 -500 -500 -500 1000 -1000
2 -100 1900 1400 1000 400
3 -400 1300 2700 1000 1700
4 -700 -7002 2000 1000 1700
5 -300 -3003 1700 1000 1700

Тъй като при позиция № 5 е настъпила загуба от $1000 (- $700 от крайното салдо на PnL за позиция № 4 и - $300 при плаващи позиции при позиция № 5), нивото на защита на капитала от $1000 е било достигнато и ZuluGuard™ ще предприеме действия!

Така че крайната PnL, която ще имате от този трейдър, е предишната PnL от най-лошия случай (финалната) PnL от $1700

Забележки

  1. PnL от най-лошия случай (финалната PnL) представлява крайната парична сума (PnL), която сметката ви ще има след този трейдър, приемайки че ZuluGuard™ ще предприеме действия в бъдеще
  2. Ако комбинирате крайната PnL на сделки № 1 и № 4, тя надминава прага на защита на капитала от 1000. Въпреки това, тъй като между тези сделки е реализирана печалба, загубите от този трейдър към този момент не са надхвърлили 1000
  3. Ако приемем, че сте избрали действието на ZuluGuard™ „Затвори всички позиции на трейдъра“

Така ZuluGuard™ ще открие, когато изпълнението на трейдъра се е влошило и в точката, когато загубите достигнат предварително определена от вас сума, ZuluGuard™ ще предприеме действия, за да се предпази сметката ви от по-нататъшни загуби.

Смяна на защитата на вашия капитал

Моля, имайте предвид, че ZuluGuard™ отчита представянето на трейдъра от момента, в който активирате Схемата за защита на капитала. Можете да промените сумата за защита на капитала според вашите изисквания и да позволите по-голяма или по-малка експозиция на капитала от всеки трейдър, според това как оценявате представянето му.

Настройката на стойността на 0 ще деактивира тази функция.

* Важно ограничение на отговорността: При волатилни или бързо променящи се пазарни условия, сигналите на ZuluGuard ще бъдат изпълнени при преобладаващата пазарна цена, която може да бъде много по-различна от желаната цена. Поради това може да има значителни загуби, понеже ZuluGuard не винаги гарантира желаната защита.