Ръководство за партньорска програма

Последна актуализация на

1. Партньори на ZuluTrade

A. Представяне на партньорите

Партньор може да бъде отделен потребител или корпорация, която участва в партньорската програма на ZuluTrade, рекламираща услугите на ZuluTrade. Партньорите се регистрират за програмата, след което избират уникален URL (адрес на уеб страница), който използват, за да рекламират/промотират ZuluTrade. Чрез промотиране на ZuluTrade, Партньорите представят на реферирани клиенти (нови потребители) услугата на ZuluTrade за автоматизирана търговия.

Affiliates receive a commission for their service for accounts that signed up through the Affiliate's website (URL).

За да подкрепи партньорите си, ZuluTrade им осигурява ресурси, насоки, подкрепа, както и разнообразие от банери и лога, които могат лесно да бъдат интегрирани в личните уеб сайт страници, за да се подобрят рекламните стратегии на партньорите.

Програмата за партньори предлага изгодна възможност за допълване на месечните ви доходи. Програмата на ZuluTrade е гъвкава; затова в зависимост от времето и усилията, които партньорите са готови да вложат, те могат да получат еквивалентна печалба.

ОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛИТИКАТА

Zulutrade, Inc не представлява пряко, не одобрява и не притежава търговски връзки с партньорите по никакъв начин. Zulutrade просто осигурява услуга за автоматична търговия чрез платформа.

B. Задължения при регистрацията

Като съгласие с ползване на услугата ZuluTrade, вие се съгласявате: (1) да предоставите вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си, както се изисква в онлайн регистрацията на Програмата за партньори и (2) да поддържате и актуализирате, когато е необходимо, регистрационните данни, за да бъдат верни, точни, актуални и пълни. Ако предоставите каквато и да е информация, която е невярна, неточна, неактуална или непълна, или ZuluTrade има основателни причини да подозира, че тази информация е невярна, неточна, неактуална или непълна, ZuluTrade има правото да прекрати или да закрие сметката ви и да откаже всяко настоящо или бъдещо използване на Услугата (или част от нея).

Providing basic personal data is mandatory prior to the Affiliates payment request process. Failure to provide such information will result in the inability to proceed with requesting your payment.

Само за граждани на САЩ

Набирането на граждани на САЩ, без членство в NFA, е строго забранено. От всяко лице или организация, които се стремят да получат американски клиенти, се изисква да бъдат регистрирани като Въвеждащ брокер от CFTC.

C. Кодекс за поведение на партньорите

1. Цялата информация, данни, текст, презентации чрез слайдове, софтуер, музика, звук, снимки, графики, видео, съобщения или други материали (наричани по-нататък „Съдържание“), независимо дали е публикувано публично или е изпратено лично, е отговорност единствено на лицето, от което произхожда такова съдържание. Това означава, че вие ​​(Партньорът), а не Zulutrade, носите пълна отговорност за цялото съдържание, което качвате, публикувате, изпращате по имейл, препращате или по друг начин предоставяте по отношение на Zulutrade или услугите на Zulutrade.

2. Въпреки това, при използването на услугата на Zulutrade, партньорите нямат право да използват или публикуват каквито и да е материали, изявления, блогове или страници в социални медии, които са обидни, неприлични, осъдителни или лицензирани материали с авторски права, търговски марки, изображения или лога. Zulutrade си запазва правото (но не и задължението) по своя преценка по всяко време да откаже или премахне съдържание, което е достъпно чрез услугите на Zulutrade. Zulutrade също така си запазва изричното право да изиска незабавно отстраняване на всякакво лично съдържание, генерирано от партньор, което е свързано с услугите на Zulutrade, за което Zulutrade счете, че е в нарушение на политиката на компанията или съществуващите регулаторни стандарти. Допълнителна информация е предоставена в раздела „Насоки за рекламиране и промотиране“.

3. 3. Affiliates shall not transmit any so-called “Interstitials”, ”Parasite ware”,”Parasitic Marketing”, “Shopping assistant application”, “toolbar installation and/or add-ons”,”Shopping Wallets” or, ”Deceptive pop-ups and/or pop-under” to consumers from the time the consumer clicks a qualifying link until such time as the consumer has fully exited the affiliates site. Hidden or cloaked content is also prohibited. As used herein ”Parasite ware” and ”Parasitic Marketing”shall mean an application that (a)through accidental or direct intent causes the overwriting of affiliate and non-affiliate commission tracking cookies through any other means than a customer initiated click on a qualifying link on a web page or email; (b) intercepts searches to redirect traffic through an installed software, thereby causing pop ups/under, commission tracking cookies to be put in place, or other commission tracking cookies to be overwritten where a user would under normal circumstances have arrived at the same destination through the results given by engines; (c) set commission tracking cookie through loading of affiliates site in iframes, hidden links, and auto pop ups that direct to Zulutrade.com; (d)targets text on websites, other than those websites 100 percent owned by the application owner, for the purpose of contextual marketing ; (e)removes, replaces or block the visibility of Affiliate banners with any other banners, other than those that are on websites 100 percent owned by the owner of application

4. Affiliates that are found to be cybersquatting or typos squatting on trademark-related domains will be banned permanently from the program with all their commissions reversed.

D. Нецелеви групи партньори

 1. Лица, ненавършили пълнолетие
  Партньорите не могат активно да насочват рекламните си усилия или материали към лица, които са под 18-годишна възраст, независимо от възрастта за пълнолетие на мястото, където партньорът провежда маркетингова дейност.
 2. Жители на САЩ
  Партньорите не могат да насочват своите рекламни усилия или материали към никое лице, което живее в Съединените американски щати. От това ограничение са освободени физически или юридически лица, които са регистрирани като въвеждащи брокери в Комисията по търговия с фючърси върху стоки (CFTC), и които притежават членски номер в Националната фючърсна асоциация (NFA).
Горе

2. Създаване на партньорска сметка

A. Как да си открия сметка?

 1. Достъп до началната страница на уеб сайта на ZuluTrade (http://www.zulutrade.com).
 2. Отидете в раздела Програми в долната част на страницата, кликнете на опцията Партньорска програма, след което кликнете на бутона Станете партньор
 3. Попълнете всички полета във формата за онлайн регистрация.
 4. Прочетете Условията, след което поставете отметка в съответната опция с квадратче, ако сте съгласни с тях.
 5. Кликнете върху бутона Станете партньор,, за да завършите процеса.
 6. Вие ще получите имейл от ZuluTrade, съдържащ уникалния ви URL на Партньор, потребителско име, парола и линк за активиране на сметката. Преди да използвате новата си сметка, първо трябва да я активирате, като кликнете върху линка за активиране, предоставен в имейла.

Партньорите могат да притежават и двата вида сметки (една ZuluTrade сметка на партньор и една AAAFx сметка на въвеждащ брокер).

B. Удостоверителни документи за партньори

Индивидуални партньорски сметки

В опит да се гарантира, че нашите партньори спазват съществуващите процедури за надлежна проверка, от партньори, които са регистрирани за стандартна лична сметка, се изисква да предоставят две форми на удостоверителни документи:

 1. Доказателството за документ за самоличност - Clear, front and back scans of a valid photo national ID card or a valid passport. (Citizenship should be indicated within the document).
 2. документ като доказателството за жителство - A recent utility bill, credit card or a bank account statement that includes your name and full home address as it appears on your account application. The document should be dated to within 4-months of the current date.
Корпоративни партньорски сметки

Due to different prerequisites for Corporate Affiliate Accounts, please contact our Affiliates Desk at affiliates@zulutrade.com to enquire about the necessary documentation. The department will respond to your email providing you with the required list of corporate documents. It will also provide you with any instructions which are relevant to your specific application.

Къде да качите вашите удостоверителни документи

При активиране ще влезете в сметката си. Кликнете върху подчертаното си име (което се появява в горния ляв ъгъл на страницата, под раздела Приходи), и което ще ви пренасочи към страницата с вашата „Лична информация“ .

 1. Попълнете вашите лични данни в представените полета, след което кликнете на бутона „Запиши настройките“.
 2. Scroll down to the “Account Verification” section. This is located in the area below the Personal Details section. You will see the “Identification Verification” document section, Press the orange “Add Files +” button in order to upload your applicable identification file.

В раздела за документи за „Потвърждаване на адреса“, който се появява след това, повторете горния процес (натиснете бутона „Добавяне на файлове+“ и качете приложимия файл с доказателство за адрес.

Имайте предвид, че преди дадено искане за плащане да може да бъде обработено, партньорите ще трябва да качат своите валидни документи за проверка и документите им да бъдат проверени.

C. Вашият URL за партньор на ZuluTrade и как да го използвате

After successfully creating your Affiliate account, you will receive emails containing your username, password and your unique Affiliate URL: http://your-prefix.zulutrade.com. Your individual URL appears across all tabs at the Affiliates Accounts when logged in to your account.

In order for Users to properly sign up for an account, you should direct your visitors to the Open Account tab in your Affiliate URL.

Уникалният префикс на Партньора се появява и в двете връзки, като по този начин се гарантира, че посетителят е правилно свързан към вашия линк на партньор и в резултат техните сметки ще се появяват под панела Раздел Приходи, реферирани сметки.

D. Опции за допълнителни покани

Можете също така да поканите потребители в ZuluTrade чрез следните опции:

 • Имейл за покана на партньор - под раздела Моят акаунт - Покана на партньор.
  Партньорите могат да изпращат имейл покани на потребители за услугите на ZuluTrade. Адресът в имейла съдържа URL за поканата от партньора - http://your-prefix.zulutrade.com.
 • If operating on a Live Investor, Demo Investor and Trader you may also invite friends using Invite Email - под съответните сметки "-раздела Моят акаунт - Поканете.
  Можете да изпратите имейл, за да поканите потребители да използват услугите на ZuluTrade. Адресът в имейла съдържа вашия URL за покана - http://www.zulutrade.com?ref=000000 където 000000 е вашият уникален референтен код.

Моля, обърнете внимание: Ако поканите потребители в ZuluTrade чрез вашата сметка на трейдър или Доставчик на сигнали, тези нови сметки ще бъдат поставени във вашите сметки за рефериране, под раздела Приходи на вашата сметка на трейдър или Доставчик на сигнали и НЕ във вашата сметка на партньор, ако имате такава.

E. Проследяване

Имайте впредвид, че проследяващи бисквитки не се използват. Вместо това ние водиме регистър на референтните страници на всички посочени клиенти, така че дори ако посочения от Вас клиент след навигация към вашата страница се придвижи към друга страница и след това към www.zulutrade.com (в рамките на 30 дни от първоначалното посещение), той / тя ще бъде поставена под вашата партньорска сметка. Въпреки това, добра практика е да гарантирате, че вашият посочен Клиент използва вашия URL линк точно преди да открие сметка.

F. Как да персонализирате личните настройки

След като влезете в сметката си от началната страница, отидете в раздел Моята сметка и оттам ще можете да зададете вашите лични настройки, да имате достъп до рекламни материали и да поканите нови потребители към вашия URL на партньор. От следните раздели можете да:

 • Профил
  Edit your personal settings; change your password and bank account details. Always click the Save settings button before leaving the Profile page otherwise none of your defined settings will be saved. Please use latin characters and make sure the details match the information displayed on your identification documents.
 • Приходи
  Преглед на текущото състоянието на приходите, изискане на плащане, и преглед на реферирани сметки, които са надлежно регистрирани чрез вашия URL на партньор.
 • Widgets
  Публикувайте графичните елементи на трейдъра на вашия уебсайт.
 • Банери
  Access the variety of ZuluTrade banners and logos for promotional efforts. Please refer to the "Strategies" section below for useful tips on how to promote your affiliate site.
 • Задайте доставчици
  Изберете доставчици. Тук можете да определите избора на трейдъри, които искате да предложите чрез вашия URL за сайт на Партньор, като изберете всеки трейдър, който искате да бъде показан на вашите реферирани клиенти. Моля, обърнете внимание, че ако не изберете никакви трейдъри от списъка, всички трейдъри в списъка ще бъдат видими за вашите клиенти. Ако потребител има достъп до уебсайта на Zulutrade от европейска локация или е гражданин на ЕС, тогава само най-добрите 1000 трейдъри ще бъдат видими в списъка с трейдъри
 • Поканете
  Поканете вашите контакти да проучат услугите на ZuluTrade. Тук можете да поканите всичките си приятели от списъците с контакти, като например в Gmail, Yahoo и др, както и приятели от вашите социалните мрежи.

Ако имате нужда от допълнителна помощ, се свържете с нашия екип за поддръжка на клиенти. В зависимост от характера на вашия(те) въпрос(и), екипът ни ще ви предостави помощ чрез насоки стъпка по стъпка.

G. Банери и лога на партньори

За да намерите флаш банерите и статичните лога на ZuluTrade:

 1. Влезте в сметката си от началната страница на ZuluTrade (www.zulutrade.com)
 2. В раздела Моят акаунт, отидете в раздела Банери.
 3. Then select the Language of your preference at the top right side of your screen.
 4. Тук ще намерите селекция от различни флаш банери на ZuluTrade, от които да изберете, както и статични лога на ZuluTrade в няколко размера.
  • Размери на анимиран банер: 300px x 250px, 728px x 90px.
  • Общ статичен банер: 300px x 250px.
  • Размери на логото на ZuluTrade: 88px x 31px, 234px x 60px.

More Banners added on a frequent basis - you should check your interface on a regular basis for updates. Once the banner or logos are integrated into your web page or blog, any User that clicks onto the ZuluTrade banner/logo will be directed to your Affiliate page. If you require banners in alternative sizes, please feel free to contact Affiliates Desk by email at affiliates@zulutrade.com.

H. Допълнителна информация относно Zulutrade

Подробни Ръководства за потребителя за форекс и бинарни опции са на разположение, като те ще отговорят на много от въпросите ви, свързани с всички аспекти на услугите на Zulutrade. Когато влезете в демо или реална сметка, ще видите следното: Моята сметка - Профил - „Ръководство за потребителя“. Ръководството за потребителя е на разположение на всяка страница на вашата сметка. Друг добър ресурс е информацията, намираща се в раздела ЧЗВ.

Между Ръководство на потребителя и ЧЗВ трябва да се отговори на повечето, ако не и на всички ваши въпроси.

Горе

3. Политика за свързване на сметката

 • Ако даден потребител се регистрира с безплатна демо или реална сметка чрез страницара на един партньор, сметката ще бъде свързана към съответния Партньор.
 • Ако даден потребител се регистрира или безплатна демо или профила на живо чрез главния уебсайт Zulutrade, без използване на филиал URL един, но с предходни кацане след Affiliate URL един в последните 30 дни, за регистрация ще се вземе предвид позоваването отговорен за първоначалното въвеждане на услугата и сметката ще бъде свързан към съответния (първи) Партньорът.
 • If a User registers either a free Demo or Live account through ZuluTrade's main website without using an Affiliate URL, or without any previous landings on an Affiliate URL, the account will not be linked to any Affiliate. If a User registers a Live account through ZuluTrade's main website without using an Affiliate URL, and without an active Affiliate tracking cookie, however he/she has a previously existing Demo or Live account registered within the last 30 days (with the same email) under an Affiliate, then the new Live account goes to the first/introducing Affiliate.
 • Ако даден потребител регистрира безплатна демо или реална сметка чрез основния уеб сайт на ZuluTrade, без да използва URL на партньор, сметката няма да бъде свързана с никой партньор.
  Въпреки това, ако това е било неумишлено и Потребителят погрешно е регистрирал демо или реална сметка чрез основния уеб сайт на ZuluTrade (без да използва URL на партньор), вместо чрез предвиден партньор, тогава потребителят (като собственик на сметката) може да изпрати имейл на отдела по поддръжката (support@zulutrade.com)в рамките на 5 дни максимум от откриването на сметката, за да поиска връзка с изисквания партньор. Имейлът, изискващ връзката също така трябва да съдържа номера на сметката на потребителя, имейла и URL адреса на партньора, с който потребителят желае да бъде свързан.
 • Моля, обърнете внимание: Искания от партньори за свързване на реферирани сметки няма да се приемат при никакви обстоятелства. Искането трябва да бъде направено от действителния собственик на сметката.
 • If a User registers a free Demo or Live account through an Affiliate URL other than the intended one, the account cannot be unregistered from the Affiliate or be moved to another Affiliate under any circumstances.

Пример

В следващия пример ние предлагаме всички възможни начини, чрез които даден клиент може да се регистрира чрез партньор A:

A
 • Клиентът открива демо или реална сметка чрезaffiliateA.zulutrade.com или се регистрира от www.zulutrade.com с приоритет на партньорски URL affiliateA.zulutrade.com
 • Сметката е открита при Партньор: affiliateA.zulutrade.com
B
 • Клиентът регистрира демо или ремална сметка чрез www.zulutrade.com, без каквито и да било предишни посещения при URL-а на посредника, но той / тя има вече съществуваща демо сметка (регистриран в рамките на последните 30 дни със същия имейл адрес) или профила на живо (регистрирано в същия имейл) под посредника A
 • Сметката е открита при Партньор: affiliateA.zulutrade.com
C
 • Клиентът открива демо или реална сметка чрез www.zulutrade.com без да има предварително да идва от партньорската страница.
 • Сметката НЕ е свързана с никой Партньор
 • Клиентът може да изпрати имейл на отдел клиенти до макс. 5 дни от активацията, за да поиска свързване с партньор A. След това тя е открита при Партньор: affiliateA.zulutrade.com
 • Сметката е открита при Партньор: affiliateA.zulutrade.com
Горе

4. Насоки за рекламиране и промоция

A. Насоки

 • Affiliates must submit to ZuluTrade their Promotion Details. Promotional Details refer to Affiliate categories like Content sites, PPC Affiliates, Social Affiliates, communities and education, cashbacks, loyalty, video affiliates, etc. as well as their corresponding URLs.
 • Партньорите първо трябва да представят на ZuluTrade за преглед/одобрение предложените от тях рекламни материали/текстове, отнасящи се до ZuluTrade или нейните услуги. Материалите трябва да бъдат представени за преглед на: affiliates@zulutrade.com. Партньорите ще получат отговор дали материалите са били одобрени за използване или са били отхвърлени като неподходящи.
 • Рекламното съдържание (и използването на твърдения/становища) не трябва да бъде обидно, расистко, оскърбително или измамно. ZuluTrade си запазва правото да изиска от Партньор да премахне цялото съдържание, което бъде счетено за такава.
 • Всички твърдения в промоционалните ви материали трябва да са верни, точни и проверими.
 • Използването на високопарен език или твърдения със суперлативи трябва да се избягват в партньорските маркетинг материали, личните уебсайтове и страниците в социалните мрежи в които Партньорът рекламира Zulutrade или услугите на Zulutrade.
 • Affiliates may NOT legally create any materials for personal or business use such as business cards, letterhead, photographs, personal websites or social media pages etc.) bearing or displaying the company's copyrighted Trademarked Logo or any part thereof, of the said trademarked logo for the purpose of advertising ZuluTrade or its services in any manner, nor misrepresent themselves as employees of ZuluTrade.
 • With respect of any marketing and/or promotional activity involving “Cost Per Click” (“CPC”), “Pay Per Click” (“PPC“) and/or “Search Engine Marketing” (“SEM“), Affiliate may not to bid on the ZuluTrade Brands, including but not limited to the words “ZuluTrade”, “ZuluGuard”, “ZuluScripts”, “TradeWall” and/or “AAAFx”, “Triple A Experts” or any other Names and Trademarks of ZuluTrade collaborating Brokerage Firms spelled in any possible way (including with typos, spaces, signs, symbols, in any other way or in other languages). ZuluTrade reserves the right to cancel compensation without notice in the case of use of search requests using such keywords and any other variants of their spelling, including conformable words in other languages, in search engines such as, Google, Yahoo, Bing, Yandex, Baidu, etc., as a way of client attraction. The purpose of the Affiliates Program is to attract new clients; and not to acquire clients that are already looking for the corporate name and hence cannot be either rightfully classified or justified as new clients.
PPC Policy
Policy Definition Condition
Are Affiliates allowed to send traffic directly to ZuluTrade website? НЕ
Are Affiliates allowed to display their ads when ZuluTrade brands are entered as a search keyword (e.g. myZuluTrade, myZuluGuard)? НЕ
Are Affiliates allowed to display their ads when misspellings of ZuluTrade brands are entered as search keywords (e.g. ZouluTrade,AAfx,AAAAfx)? НЕ
Are Affiliates allowed to display their ads when ZuluTrade brands plus generic words are entered as search keywords (e.g. ZuluTrade voucher,AAAFx coupon)? НЕ
Are Affiliates allowed to use ZuluTrade brands names in their display URL? НЕ
Are Affiliates allowed to use ZuluTrade brands names in their display URL as an extension to their brand (e.g.www.affiliatesite.com/ZuluTrade) ДА
Are Affiliates allowed to use ZuluTrade brands names in their display URL as sub domain (e.g. ZuluTrade.affiliatesite.com/) НЕ
Are Affiliates allowed to use ZuluTrade’s brand names within their title and description? ДА
Should affiliates add Zulutrade’s brand name and Trademarks into their negative keywords (thus preventing publishers from appearing in brands + generic)? ДА
For the above paid search policies, are Affiliates allowed to promote ZuluTrade on search engines and social media? ДА
Google ДА
Yahoo ДА
Bing ДА
Facebook ДА
YouTube ДА
Други Upon request

We expect PPC Affiliates to add “ZuluTrade”,”ZuluGuard”, ”ZuluScripts”, ”TradeWall”, ”AAAFx”, “Triple A Experts” and misspells in their negative keyword list. If you are unsure what you can or cannot use please contact affiliates@zulutrade.com.

We like and welcome legitimate PPC Affiliates. Affiliates who are trying to cannibalize our brands and make profit will not be tolerated and their accounts will be suspended (Section 7), if not terminated immediately. More on our Intellectual Property restrictions is described in Section 4 of this Guide.

 • От партньорите се очаква да спазват установените правила на форума относно публикациите си в раздела с официалния форум на уебсайта.
 • Партньорите трябва да се свържат с уеб администратора на сайта, за да получат ясно обяснение на тяхната политика.
 • Спамът във всякакъв формат е забранен.
 • Зловредни клевети за партньорската програма на Zulutrade са забранени.

B. Оповестявания за риск

Когато рекламирате Zulutrade или услугите на Zulutrade на всички лични уебсайтове или страници в социалните мрежи, се уверете, че следните Ограничения на отговорността се появяват на всички приложими страници:

На всички страници на вашия уебсайт на партньор

Trading spot currencies involves substantial risk and there is always the potential for loss. Your trading results may vary. Because the risk factor is high in the foreign exchange market trading, only genuine "risk" funds should be used in such trading. If you do not have the extra capital that you can afford to lose, you should not trade in the foreign exchange market. Forex Brokers and ZuluTrade are compensated for their services through the spread between the bid/ask prices or there may be a cost to initiate a trade through the bid/ask spread. Profit sharing accounts are subject to a monthly performance fee per selected trading system. Signing up is totally free, and there are no subscription fees, ever.

Forex trading involves a real risk of loss. No "safe" trading system has ever been devised, and no one can guarantee profits or freedom from loss. Past performance is not indicative of future results.

В случай, че се някъде споменете заплащането за услугите на Zulutrade, това трябва да е придружено от отказа от отговорност по-долу

За услугите на форекс брокерите и на ZuluTrade се заплаща чрез спреда между курсовете купува/продава или може да има разходи за откриване на позиция чрез спреда купува/продава. Регистрацията е напълно безплатна и няма договор или месечни такси.

Моля, уверете се, че горепосочените откази от отговорност по никакъв начин не са скрити, и че достъпът до тях не е труден.

C. Стратегии

 • Ако сте създали свой ​​собствен уеб сайт или блог страница, това винаги е практично място за начало по отношение на рекламата.
 • Партньорите се насърчават да изтеглят наличните банери и лога на ZuluTrade от нашия уеб сайт. Те могат да бъдат използвани на различни сайтове за реклама. Ако сте влезли в уеб сайта на ZuluTrade, тези елементи са достъпни в раздела Банери.
  Моля, имайте предвид, че ZuluTrade съветва всички Партньори първо изцяло да разгледат политиките на всички уеб сайтове или форуми, където те планират да публикуват своите реклами. Това е за да се гарантира, че Партньорите разбират правилата за използване, и за да се избегне всяко нарушение на наредбите.
 • Създайте свои собствени блог страници чрез Blogger (http://www.blogger.com/start), интегрирайте логата и банерите на Zulutrade и вашия URL линк на партньор на Zulutrade.
 • Рекламирайте, като използвате Facebook (http://www.facebook.com) за средство.
 • Investigate the Google Adwords (http://adwords.google.com)) and other paid services, respecting ZuluTrade’s PPC policy.
 • Общностите LinkedIn (http://www.linkedin.com) и Twitter (http://www.twitter.com) ще ви дадат обширна експозиция.
 • Намерете специфична ниша на пазара, след което изградете и разработете мрежи в този сектор и използвайте местните бизнес директории, за да рекламирате вашата уебстраница /бизнес.
 • Creating videos and other tutorials, manuals and guides can be very useful for users and also help the affiliates boost their business and have a high retention rate.
 • Методите за ценообразуване в онлайн рекламата трябва да се прилагат само от хората, които вече имат опит в тази област.
 • Винаги се уверявайте, че спазвате раздел „Насоки за партньорите“ в частта „4 – Насоки за рекламиране и промотиране“ в това ръководство за потребителя.
Горе

5. Плащания

A. Classic Accounts Commission Scheme

Affiliates earn a commission for introducing new Referral Classic Accounts to the ZuluTrade Service.

i. General Payments Policy

Affiliates receive commission based on the Group of their clients’ selected Broker, as follows:

 • High payment Broker Group: AAAFx International, BlackBull
 • Standard payment Broker Group: All other Brokers
Commissions for High Payment Broker Group
Tier Commissions # of new Live and trading accounts per evaluation period Trading Volume of all accounts (new and existing)
1 0.4 pip/lot 1 or More 20 lots or More
2 0.6 pip/lot 6 or More 60 lots or More
3 1.0 pip/lot 11 or More 80 lots or More
Commissions for Standard Payment Broker Group
Tier Flat Commission # of new Live and trading accounts per evaluation period Trading Volume of all accounts (new and existing)
1 0.4 pip/lot 1 or More всеки

To change tier, ALL conditions must apply.

Institutional and/or low spread Accounts: Accounts with considerable deposits can be characterized from the Broker as Institutional due to the low spread offered. Compensation for such accounts is 0.2 pips (for AAAFx accounts) and 0.08 pips (for ALL other Brokers) for each Round Turn lot executed in a Real Broker Account.

ii. Grace Period

Grace Period applies to both, new and existing Affiliates. During Grace Period no penalty in commissions will be applied, regardless the new business the Affiliate will drive.

While in Grace Period, the Affiliate will be compensated based on the General Policy, as follows:

 • High Payment Broker Group Referral accounts: The Affiliate will join Tier 2 (0.6 pips/lot) for 2 Evaluation Periods.
 • Standard Payment Broker Group Referral accounts: Flat commission 0.4 pips/lot.

Grace Period applies for new Affiliates based on our Due Diligence verification. The period will be effective after verification.

Grace Period applies only in one Affiliate account per individual or company.

iii. Evaluation Periods

Commission Tiers will be determined for each Affiliate at the fixed dates:

 • January 1
 • April 1
 • July 1
 • October 1
iv. Probation Period

Probation Period includes 2 Tiers: Probation Tier 1 and Probation Tier 2.

Affiliates that do not source a minimum new business volume of 1 or more new Live, active and trading accounts within 90 days (evaluation period) will enter a Probation Period Tier 1 for a 90 days period of time. During Probation Tier 1, the Affiliate will be compensated with a flat commission of 0.1pip/lot traded in their Referral accounts.

The Affiliate may exit Probation by driving new business to ZuluTrade after the evaluation takes place. The classification of the Affiliate (Tier scheme) depends solely at their business and activity. An Affiliate may move from Probation to Tier 3 if they meet the requirements without passing through Tier 1 or Tier 2.

If the Affiliate does not meet the requirements to join the commission scheme, as mentioned above, he/she will enter Probation Tier 2 after 90 days following the evaluation performed by the Affiliates Team. During Probation Tier 2, the Affiliate will not be compensated.

Affiliates who do not join the commission scheme after Probation Tier 2, will be examined on a case-by-case basis, may not be compensated and/or have their Referral Accounts removed and/or their accounts permanently suspended.

B. Profit Sharing Accounts Commission Scheme

Affiliates earn a commission for introducing new Referral Accounts that have chosen the Profit Sharing plan to the ZuluTrade Service.

Affiliates that introduce Profit Sharing Accounts to ZuluTrade will receive:

1. Commission on the Subscription fee: 20% on the subscription fee paid by each account which results to $6 per month for the current $30 monthly fee per account introduced

2. Commission on the Performance fee: 20% of the 5% of ZuluTrade's monthly profit based on the investor's profit above High Water Mark. In order to read more on how Performance Fees are calculated for investors with Profit Sharing accounts, you can visit: https://www.zulutrade.com/profit-sharing

C. Заявка за плащане

Можете да заявите плащане, като отидете на Моята сметка - Приходи - Плащания предпочитания. Моля, имайте предвид, че разходите за пип варират в зависимост от търгуваната валутна двойка, типа на сметката на на реферираната сметка и т.н. Настоящите методи на плащане за партньори са чрез банков превод, PayPal (за суми до $ 3000) и ZuluTrade Mastercard. Комисионните за плащане са както следва:

 • $20 за PayPal заявки до $500 и такса от 3,9% (прилагана върху исканата сума) за PayPal заявки за повече от $500.
 • $30 за всеки банков превод в рамките на Съединените щати.
 • $45 за всеки банков превод извън Съединените щати.
 • $20 за всяко плащане към ZuluTrade Mastercard.

Скромни такси могат да бъдат приложени от финансовите институции в случай на банкови преводи. За повече информация, моля консултирайте се с вашия банка.

Също така, моля, вземете под внимание следното:

 • Преди иницииране на плащания, в съответствие с рутинните процедури за надлежна проверка, на Zulutrade трябва да се предоставят достатъчно доказателства за идентификационните данни на партньора - обикновено а) валиден национален документ за самоличност със снимка (паспорт, национална идентификационна карта и т.н.) и б) актуална официална отпечатана сметка, в която са посочени името и пълният настоящ адрес на местоживеене, както е попълнен в заявлението за регистрация.
 • To submit or release a payment, ZuluTrade needs to be provided with the Promotion Details of the Affiliate, Promotion Details refers to affiliate categories like Content sites, PPC Affiliates, Social Affiliates, communities and education, cashbacks, loyalty, video affiliates, etc and their URLs.
 • Before issuing payments, relevant commissions need to be collected from our collaborating Brokers and trading activity needs to be cross-checked prior to releasing a payment; the estimated time frame required to process a payment after a request has been made via our website is approximately 30 days.
 • Изисква се активно салдо по сметката с минимум $100 (във всяка сметка), преди да се пристъпи към искане за плащане. Средства не могат да се прехвърлят между акаунти.
 • Уверете се, че данните за банковата ви сметка, PayPal акаунта или ZuluTrade Mastercard са зададени правилно, за да се избегнат усложнения при плащанията.
 • Неактивните партньорски сметки и партньорски сметки, които имат неподходяща дейност, ще бъдат разгледани на базата на всеки отделен случай, и могат да не бъдат компенсирани и/или може реферираните от тях сметки да бъдат премахнати.
 • Всякакви финансови въпроси или въпроси, свързани с плащания, трябва да бъдат изпращани на отдела за клиентка поддръжка (support@zulutrade.com) (На вниманието на: Отдел сметки), за да бъдат решени.
Горе

6. Поддръжка

The ZuluTrade Customer Support Dept. is here to help you. You can contact us by email at support@zulutrade.com, by telephone or by Live Chat. For further details please visit http://www.zulutrade.com/Support.

Примерни въпроси, разгледани от отдела за поддръжка на клиенти:

 • Общи въпроси относно услугите на Service ZuluTrade
 • Информиране за промяна на името или данните за връзка
 • Процес по влизане в сметката
 • Неполучаване на имейл от ZuluTrade, съдържащ потребителското име или парола
 • Заявка за свързване на сметки
 • Видове сметки (партньорска, реална сметка за търговия, доставчик на сигнали)
 • Technical Issues (banners, code errors, display problems, linkage loss, signal errors, etc.)
 • Въпроси, свързани с Доставчик на сигнали
 • Исканията за плащане или финансови въпроси

За специфични въпроси за партньорите, моля, свържете се с отдел Партньори на affiliates@zulutrade.com. Примерни въпроси, разглеждани от Отдел Партньори:

 • Въпроси относно Програмата за партньори на ZuluTrade
 • Запитвания относно правилното използване на URL линкове на партньори
 • Реферирани сметки
 • Обща информация за използването на банери и лога
 • Рекламни стратегии
 • Пригодност на уебсайтовете и рекламното съдържание
 • Обобщен доклад на печалбата
 • Класифицирани сметки без комисионна

Ако желаете да направите предложение или оплакване относно някой аспект на обслужването ни, моля, не се колебайте да се свържете с Отдела за сметки на партньори на affiliates@zulutrade.com

Ако вашето предложение или оплакване е разгледано и все още не сте удовлетворени, то може да бъде допълнително насочено към Отдела на ZuluTrade за контрол на качеството на qualitycontrol@zulutrade.com.

Горе

7. Временно преустановяване / Прекратяване

Преустановяване на сметка на партньор може да бъде извършено в следните случаи:

 • Неактивност на сметка - сметка на партньор се счита за неактивна, ако не е имало успешно влизане в сметката за период от повече от 6 месеца.
 • Ако партньор не признае и не се придържа към официални уведомления, направени по имейл или телефон, по време на което Zulutrade е положила всички разумни усилия да информира партньора, че той има поведение/ действия, които пряко или косвено нарушават или кодексите на партньорската програма, или съществуващите регулаторни кодекси.
 • Партньори, които имат неподходящо поведение, например чрез привличане на клиенти по неетичен или неправомерен начин; такива случаи ще бъдат разгледани поотделно за всеки конкретен случай.
 • Неспазването на насоките за рекламиране, както е посочено в раздел 4 „Насоки за рекламиране и промотиране“, може да доведе до преустановяване на партньорската сметка изключително по преценка на Zulutrade.

The list is not exhaustive – in addition to the account suspension, other penalties may also apply, such as rejection of the outstanding revenues or pending payments as well as removal of the Affiliate’s Referral accounts prior to the account suspension.

Преустановяването на сметка на партньор може да доведе до постоянна забрана за ползване на услугата за партньори - с други думи, прекратяване на сметката на партньора. Отговорност за всички последствия, произтичащи от сметката на партньор, която е била временно преустановена или прекратена, е изцяло за сметката на партньора.

Горе
 • Zulu мобилния ви телефон

  Вижте нашите приложения за Android, iPhone, iPad и изпълними модули за десктоп.

 • отзиви:
  • Тя е лесна за използване, има много добри трейдъри и не е нужно много време, за да управлявате вашата сметка. Патрик - AAA687286F
  • Тя ви позволява да търгувате форекс, без да се налага непрекъснато да наблюдавате сметката си и има комплексни начини, по които можете да управлявате вашия риск. Матю - FXCM682552F
  • Това е най-добрият начин за търгуване на форекс пазара, както за начинаещи, така и хората, които са в движение и не могат да следят пазара 24/7. Мохамад - AAA409627F
  • ZuluTrade е уникална поради изключителната поддръжка и качеството на услугата. Омар - AAA635899F
  • Бих препоръчал ZuluTrade на други хора, защото методът е надежден и сигурен за информираните инвеститори. Ромуалд - AAA606627F
  • Социалният аспект на търговията с провайдерите на сигнали замества нуждата да имаш образование и е прозрачна система. Аналитиката на данните е много полезна. Robin AAA1167078F
 • както коментираха в: